zaterdag 12 oktober 2013

Een taal leren is plezantWat is de rol van taal bij integratie? Een artikel uit de RandKrant, een gratise krant van Brussel. Ludo Beheydt, Jo Van Vaeren en Geert Bourgeois geven hier een antwoord op. Hier een kort overzichtje.

Beheydt is professor Nederlandse en Vlaamse taal en cultuur aan de UCL,Van Vaerenberg staat bij het provinciaal Integratie CentrumVlaams Brabant in voor lokaal minderhedenbeleid en Bourgeois is Vlaams Minister van Inburgering, Ambtenarenzaken en Vlaamse Rand en is van de partij N-VA.
“De taal is een belangrijk element in integratie, het is het gedeelde betekenispotentieel,” zegt Beheydt.  ‘Ze is de toegang tot cultuur. Rond woorden hangen in verschillende talen verschillende betekenissen. Een andere taal leren, leert je de cultuurnuances aanvoelen.’
De leuze taal is gans het volk vindt de professor achterhaald. ‘Vandaag is een samenleving een verzameling van verschillende talen. Een taal rijker zijn, verrijkt altijd je geest en je cultuur. Het is wel moeilijk om alle talen van een samenleving dezelfde plaats te geven Men heeft dat vijftien jaar geleden geprobeerd in Nederland. Je had er recht op onderwijs in de eigen taal en cultuur. Helaas zei niemand aan de nieuwkomers hoe ze stappen naar de Nederlandse samenleving kondern zetten. Dat heeft tot een volledige segregatie geleid." Verplichte lessen zijn ook niet altijd een oplossing. Vandaag zijn in Vlaanderen een inburgeringscursus taalles enkel verplicht voor nieuwkomers van buiten de Europese Unie die nog niet langer dan twee jaar in Belgie zijn Dat gaat om 5% van de potentiële anderstaligen. Volgsn Van Vaerenbergh vindt dat we beter kunnen kijken hoe we de anderstaligen kunnen voorthelpen. Met verplichte lessen kom je tot bij doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn. Bij vrijblijvende lessen zijn mensen die echt de taal willen leren makkelijker bereid om zich in te schrijven. 
Een taal leren moet vooral leuk blijven Dankzij de taal gaat een wereld open. Dat moet de boodschap zijn naar anderstaligen toe. Hij kan zo die taal ervaren als een cadeau niet als een hindernis. De positieve motivatie bevordert het contact in de onmiddelijke omgeving van de anderstalige,vindt Beheudt.
Een taal van het land leren als migrant moet vooral leuk blijven. Al spelenderwijze of door interessante lessen, niet-taallessen, kunnen mensen aangespoord worden om op een zeer snelle manier een taal te leren. Zo leer je een taal in je eigen leefwereld en niet ver van je bed af. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten