dinsdag 9 september 2014

Migratie de wereld rond

Van de 11 miljoen inwoners in ons land zijn er ruwweg 1.160.000 die in een ander land in de wereld geboren zijn. Omgekeerd woonden vorig jaar 520.000 mensen die in België geboren zijn, in het buitenland.
De wereldwijde cijfers zijn afkomstig van data van de Verenigde Naties en werden door de onafhankelijke denktank Pew Research Center op een allesomvattende interactieve kaart gezet. Per land zijn de migratiecijfers raadpleegbaar uit 1990, 2000, 2010 en 2013 (het gaat telkens om cumulatieve totalen, niet om jaarcijfers). U kunt de kaart raadplegen via deze link

Geen opmerkingen:

Een reactie posten