donderdag 9 oktober 2014

VIW nieuwsflash

Eindelijk volledige erkenning
Uitbreiding stemrecht in federaal regeerakkoord

Het staat erin … inderdaad, in het regeerakkoord. De federale regering zal werk maken van de uitbreiding van het stemrecht naar de regionale en Europese verkiezingen voor Belgen in het buitenland. 
 
De stichting Vlamingen in de Wereld ijvert er al vele jaren voor. Er is ook geen reden te bedenken waarom onze expats wel mogen stemmen voor federale, maar niet voor regionale verkiezingen. Onderwijs, cultuur, handelspromotie, wetenschappelijk onderzoek … het zijn regionale materies waar de buitenlandse diaspora in het algemeen mee te maken heeft. Denk maar aan de financiering van Nederlandstalig onderwijs in het buitenland, een bevoegdheid van de Vlaamse regering.

De Vlaamse partijen verklaarden zich voor de recentste verkiezingen al voorstanders van een uitbreiding van het stemrecht voor Vlamingen in het buitenland. Aangezien stemrecht echter een federale bevoegdheid is, was het nog spannend afwachten tot het regeerakkoord van de federale overheid.

Dat regeerakkoord is er nu, en heeft oog voor de Belgen in het buitenland. Het gaat immers niet alleen om een uitbreiding van het stemrecht. De administratieve problemen die gepaard gingen met stemmen vanuit het buitenland, zoals stembrieven die te laat bij de stemgerechtigden arriveerden, gingen niet onopgemerkt voorbij. VIW ijverde al langer om stemrecht in onze digitale kennismaatschappij serieus te nemen met de invoering van e-voting. De regering verklaart ook deze mogelijkheid onder de loep te zullen nemen.

Uit het regeerakkoord:

“De regering heeft oog voor de specifieke belangen van Belgen die permanent of tijdelijk wonen, leven en werken in het buitenland. Zij wil hun betrokkenheid bij het beleid van ons land versterken. De regering zal werk maken van de uitbreiding van hun stemrecht naar de regionale en Europese verkiezingen. De regering zal ook de invoering bestuderen van een systeem van “e-voting” bij de toekomstige regionale, federale en Europese verkiezingen en van een vereenvoudiging van de organisatie van de verkiezingen.”

Over de stichting Vlamingen in de Wereld

De stichting behartigt de belangen van landgenoten die in het buitenland (willen) wonen, werken en verblijven, onderhoudt contacten met duizenden uitgeweken Vlamingen, biedt hen persoonlijke service en is hun spreekbuis. Info: www.viw.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten