donderdag 27 november 2014

VIW voor Vlamingen, UFBE voor Franstaligen, VIW-UFBE voor Belgen in het buitenland

VIW, Vlamingen in de Wereld, is een VZW die nauw samenwerkt met de Vlaamse regering in het buitenlands beleid. Het netwerk van vertegenwoordigers wereldwijd is een hechte en goed werkende organisatie. Vele Vlamingen die elders hun geluk zoeken, kunnen terugvallen op dit netwerk om informatie te verkrijgen over het buitenland en Vlamingen die lang in het buitenland woonden en terugkeren naar Belgie, kunnen bij deze organisatie terug om zich terug in te burgeren in Belgie.
De tegenpool van VIW is UFBE, de Franstalige vrienden van Belgie: l‘Union francophone des Belges à l'étranger. In Brussel nemen deze twee organisaties gezamelijke initiatieven naar de federale overheid. Zo is het stemrecht van Belgen in het buitenland door UFBE en VIW uitgewerkt. 
Tijdens de regeringsonderhandelingen werden contacten gelegd door UFBE en VIW met co-formateurs Charles Michel en Kris Peeters opdat er een passage zou opgenomen worden in het federale regeerakkoord. Met succes, blijkend uit volgend extract:

De regering heeft oog voor de specifieke belangen van Belgen die permanent of tijdelijk wonen, leven en werken in het buitenland. Zij wil hun betrokkenheid bij het beleid van ons land versterken. De regering zal werk maken van de uitbreiding van hun stemrecht naar de regionale en Europese verkiezingen. De regering zal ook de invoering bestuderen van een systeem van “e-voting” bij de toekomstige regionale, federale en Europese verkiezingen en van een vereenvoudiging van de organisatie van de verkiezingen.

UFBE en VIW zijn volledig aparte entiteiten, maar werken samen op diverse domeinen. Vooreerst om een aantal vraagstukken die leven bij de Belgische diaspora gezamenlijk aan te kaarten bij de federale overheid, denk aan stemrecht, nationaliteit, pensioenen,… Daarnaast zetelen UFBE en VIW ook samen in het Europese expatnetwerkEuropeans Throughout The World.

VIW durft deze samenwerking ook te exporteren naar het buitenland. Vertegenwoordigers van beide organisaties werken samen in de regio waar zij wonen, zodat zij  gezamenlijk acties kunnen ondernemen, bijvoorbeeld richting een Belgische diplomatieke post. 


Met vriendelijke groeten,


Koen Van der Schaeghe                                                                       Jan Van Doren
Directeur                                                                                             Voorzitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten