zondag 31 mei 2015

Belg in hart en nieren


Officieel wonen er 410.000 Belgen in het buitenland. Hier zien we de map die min of meer gebaseerd is op de officiele cijfers van de geregistreerde Belgen in de consulaten en ambassades. Sinds de vorige stembeurt had men daar een beter zicht op aangezien al deze mensen werden aangeschreven. Er zijn er naar schatting nog een 90.000 meer wereldwijd die zich niet inschrijven in de Belgische consulaten of ambassades. Iets dat voor een Belg (nog) niet wettelijk verplicht is.


De twee grote lobbygroepen voor de Belgen in het buitenland zijn VIW en UFBE. Zij ijveren voor de rechten van de Belgen buiten de landsgrenzen, respectievelijk voor de Vlaamse en de Franstalige Belgen. Aan verschillende dossiers werken ze samen, zo is de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit voor een Belg er gekomen door deze samenwerking. Het nieuwe dossier dat ze nu samen aankaarten bij de Eerste Minister is de vereenvoudiging van de stemwet in het buitenland en een uitbreiding naar de gewesten toe, de gezondheidszorg en de verzekering van de nationaliteit. Een lidmaatschap bij een van deze drukkingsgroepen die nauw samenwerken met de gewestregeringen en inwerken op de federale regering, is een duwtje in de rug van de medewerkers van zowel VIW als UFBE.
lees meer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten