zaterdag 10 oktober 2015

KU Leuven zoekt hulp

KU Leuven werkt aan een nieuw initiatief: KU Lueven Internationale Liaison in het Buitenland. Dit project wordt gelanceerd in Zuid-Amerika. Via het netwerk van VIW en zijn vertegenwoordigers, willen ze deze liaison uitbouwen. Indien iemand van jullie in aanmerking komt en zin heeft om hieraan mee te werken, neem dan contact op via mail reincastle@hotmail.com

De eerste vergadering rond dit thema is in februari. In november zouden de organisatoren reeds een shortlist willen kunnen voorleggen aan de organisatoren van de Buitenlandse KUL Liaison.Voelen jullie jullie geroepen, kan je hieronder de functiebeschrijving doornemen. 
Functiebeschijving: KU Leuven Internationale Liaison in het Buitenland 


De KU Leuven start met een wereldwijd netwerk van lokale  KU Leuven-liaisons die een eigen bijdrage kunnen leveren tot de reputatie en slagkracht van deze Europese onderzoeksgerichte top-universiteit. De eerste fase van dit ambitieuze initiatief wordt in Zuid-Amerika gelanceerd.   

Om aan deze doorgedreven positionering mee te werken, zoekt de KU Leuven in alle landen en eventueel ook een aantal subregios’ in Zuid-Amerika enthousiaste vrijwillige medewerkers met een hart voor de oudste universiteit van Noordwest-Europa. 

Voor deze positie kijken we in eerste instantie (maar niet uitsluitend) naar Vlaamse alumni van de KU Leuven die in hun eigen Zuid-Amerikaanse thuisbasis een breed netwerk hebben uitgebouwd (of bereid zijn dit te doen) dat aansluiting geeft bij de lokale, maar internationaal gerichte, academische en aanverwante overheids- en technologische leefwereld. 

Een goede bekendheid met en integratie binnen de lokale Vlaamse/Belgische gemeenschap en vertegenwoordigingen strekt uiteraard tot aanbeveling, gezien de beoogde goede samenwerking met deze instanties en groeperingen in de vertegenwoordigingsopdracht. 

Van een KU Leuven International Liaison (m/v) wordt verwacht dat zij/hij een scherp oog heeft voor ontwikkelingen in het internationaal georiënteerde hoger onderwijslandschap en opportuniteiten die zich hierin voordoen voor de KU Leuven kan melden en duiden. Hij/zij zal hierbij ook aandacht hebben voor mogelijke lokale/regionale bronnen voor financiering van internationale onderzoeksprojecten. 

De KU Leuven International Liaison zal (mee)werken aan initiatieven die de naambekendheid en de reputatie van de KU Leuven in de regio versterken, dit met het oog op het verbreden van de mogelijkheden tot samenwerking van de  
KU Leuven met lokale (potentiële) partners en stakeholders. 

Waar mogelijk zal de Liaison ingeschakeld worden in onder meer de rekrutering van (onderzoeks-)studenten en jonge onderzoekers met interesse voor KU Leuven programma’s, samenwerking of langere termijn tewerkstelling. 

Hij/zij informeert de KU Leuven over evoluties in de lokale leef- en werkomstandigheden en veiligheidsgerelateerde situaties die invloed kunnen hebben op de mobiliteit van KU Leuven studenten en staf naar de betrokken regio. 
Desgewenst zal de Liaison assisteren bij de omkadering van delegaties vanuit de KU Leuven op werkbezoek in de regio of de begeleiding van individuele onderzoekers/staf. 
  
Als eerste aanspreekpunt voor informatie over de KU Leuven in de regio, dient de Liaison zich goed te informeren over de structuur,  werking en beleid van de universiteit.  De Dienst Internationalisering van de KU Leuven voorziet hiertoe in de nodige training in de vorm van een initiële workshop in Leuven (2de week van februari) en follow-up vorming op geregelde basis in Zuid-Amerika en Leuven. 
De Dienst Internationalisering staat in voor de coördinatie en begeleiding van het netwerk van Liaisons. Kosten die gemaakt worden in het kader van vooraf besproken en overlegde activiteiten in dit verband zullen vanuit de Dienst Internationalisering van de universiteit vergoed worden. 

De KU Leuven International Liaison zal zich ter plaatse kunnen identificeren en introduceren als officieel vertegenwoordiger van de KU Leuven en aan de functie en het netwerk zal ook vanuit de KU Leuven de nodige zichtbaarheid gegeven worden. De Dienst Internationalisering zorgt tevens voor een formele introductie van de Liaison bij de bevoegde Vlaamse/Belgische diplomatieke vertegenwoordigingen in  de betrokken landen en regio’s. 


Voor meer informatie en contact:  

Bart Hendrickx, International Public Relations and Outreach,  
Dienst Internationalisering, EM: bart.hendrickx@int.kuleuven.be, Tel: +32478405182 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten